Chat hỗ trợ
Chat ngay
bồn tắm cao cấp massage nhập khẩu chính hãng

Danh sách các sản phẩm bán chạy

 

14.950.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Massage Amazon TP-8002

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước 1700x750x560 mm

Bảo hành 5 năm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

 

17.595.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Massage Amazon TP 8064

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước 1400 x 1400 x 580 mm

Bảo hành 5 năm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ 6pcs hoặc một chảo từ chống dính hoặc một chổi lau nhà thông minh

50.295.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Nofer PM-1010

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 1730 X 860 X 690mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 6pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

31.063.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm góc massage Euroking EU-6601

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 1500 x 1500 x 560 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 6pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

27.363.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm góc Euroking EU-6143D

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 1260x1260x580 Mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 6pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

 

48.497.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Daros DR 16-41

Xuất xứ Chính hãng

Kích thước 1500x800x580mm

Bảo hành 60 tháng

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 6pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

 

13.600.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Fantiny MBM-150R

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước 1500x750x600mm

Bảo hành 60 tháng

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 6pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

 

14.680.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Fantiny MBM 160S

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1600x800x600mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

 

44.922.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Massage Govern JS-0512

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1730 X 860 X 690mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 6pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

0.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Massage Govern JS-8079

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1500x1500x650mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 6pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

 

16.780.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm nằm massage Fantiny MBM-180S

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước 1800 x 850x 600 mm

Bảo hành 60 tháng

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 6pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

 

25.316.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Euroca EU1-1712

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước 1700x1200x430mm

Bảo hành 3 năm

Sản phẩm bao gồm Tặng gói bảo trì trị giá 500.000đ/năm

 

69.071.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Daros DR 16-35

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1400x1400x620mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 6pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

 

34.552.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Govern js-1105

Xuất xứ Malaysia

Kích thước 1200x660x730 mm

Bảo hành 5 năm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 6pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

 

53.507.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Govern JS-9811

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1650x1650x650mm

Sản phẩm bao gồm 1 bộ từ cao cấp + 1 tạp dề

 

51.578.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Govern JS-0503

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1500x1500x680 Mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 6pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

 

90.000.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Daros HT-38

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1700x900x680 Mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp hoặc một chảo từ chống dính + một chổi lau nhà thông minh

 

58.500.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Daros HT-45

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1630x1630x640 Mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp hoặc một chảo từ chống dính + một chổi lau nhà thông minh

 

55.250.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Daros HT-49

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1800 x 1400 x 660 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp hoặc một chảo từ chống dính + một chổi lau nhà thông minh

 

54.500.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Daros HT-50

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1700x1200x630mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp hoặc một chảo từ chống dính + một chổi lau nhà thông minh

33.012.000.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Govern JS-0744

Xuất xứ Malaysia

Kích thước 1050x1050x720mm

Bảo hành 5 năm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 6pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

 

50.957.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Govern JS 6009

Xuất xứ Malaysia

Kích thước 1700x750x600mm

Bảo hành 5 năm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 6pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

46.452.000₫

Tên sản phẩm bồn tắm massage Govern JS 6010

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1600x750x580 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 6pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

 

55.250.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Daros HT-47

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1300x1300x650 Mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp

 

48.497.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Daros DR-16-28

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1500x860x560mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp hoặc một chảo từ chống dính + một chổi lau nhà thông minh

 

45.875.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Daros HT-36

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1500x870x600mm

Tên sản phẩm Một bộ nồi từ cao cấp hoặc một chảo từ chống dính + một chổi lau nhà thông minh

 

53.875.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm góc massage Daros HT-46

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1500x1500x640mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp hoặc một chảo từ chống dính + một chổi lau nhà thông minh

 

52.750.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Daros HT-48

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1200x1200x650mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp hoặc một chảo từ chống dính + một chổi lau nhà thông minh

 

16.100.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage amazon TP 8074

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước 1410 x 760 x 600 mm

Bảo hành 60 tháng

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp hoặc một chảo từ chống dính + một chổi lau nhà thông minh

49.909.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Euroking EU-209

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 3 năm

Kích thước 1720x830x580 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp



Đại lý nam anh cung cấp bồn tắm nam anh nhập khẩu chính hãng tại Hà Nội, Chuyên cung cấp các dòng sản phẩm thiết bị như Phòng xông hơi cao cấp đầy đủ mẫu mã, và các dòng sản phẩm Máy xông hơi chính hãng. Liên hệ ngay để được mua bồn tắm nằm chính hãng và phòng tắm xông hơi cao cấp. Hoặc để được tìm hiểu chi tiết các kiến thức bồn, phòng tắm tư vấn bởi chuyên gia. Tham khảo : Tại đây