Chat hỗ trợ
Chat ngay
Phòng xông hơi ướt cao cấp Hàn Quốc tốt nhất

Danh sách các sản phẩm bán chạy

 

80.395.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Daros DR 16-07

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1500*880*2150mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

 

56.015.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Daros DR 16-09

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 900*900*2200mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

 

108.955.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Daros 16-03P

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1350 x 1350 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

 

107.945.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Daros 16-04P

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1350 x 1350 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

 

74.990.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Daros 16-05P

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1000*1000*2100mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

 

81.670.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Daros 16-06

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1400x900x2150mm

Sản phẩm bao gồm 1 bộ nồi cao cấp + tinh dầu xông hơi

 

61.420.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Daros 16-10

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 980 x 980 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

 

84.750.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Daros 16-11

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1100x1100 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

 

58.660.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Daros 16-13

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 900*900*2190mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

37.577.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Euroking EU-8604

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 900*900*2150mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 6pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính và Tặng gói bảo trì trị giá 500.000đ/năm

57.232.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Euroking EU-8603

Xuất xứ Malaysia

Kích thước 900 x 900 x 2120 mm

Bảo hành 36 tháng

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 6pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính và Tặng gói bảo trì trị giá 500.000đ/năm

0.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Govern JS-109

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1350*1350*2150mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 8pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

0.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Govern JS-106

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1400x850x2150mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 8pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

67.445.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Nofer VS-807

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 1700 x 880 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 8pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

51.644.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Nofer VS-803

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 1150 x 900 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 8pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

67.445.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Nofer VS-808

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 1300*1300*2150mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 8pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

63.398.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Nofer VS-806

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 1580 x 880 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 8pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

 

62.800.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Daros DR 16-15

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1000 x 1000 x 2100 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 6pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

 

59.350.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Daros 16-08

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1200 x 850 x 2100 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp

 

74.543.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Daros HT-18

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1200x900x2200mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

 

76.675.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Daros HT-20

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1390x950x2200mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

 

84.760.000₫

Phòng xông hơi Daros HT-21 Phòng xông hơi Daros HT-21

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1400x850x2150mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp

 

95.732.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Daros HT-22

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1350x1350x2150mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

0.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Govern JS-109P

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1350 x 1350 x 2150mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp

81.498.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Govern JS-110P

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1500 x 1500 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp

0.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Govern JS-102P

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1000 x 1000 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp

40.902.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Brother PDM 17

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 3 năm

Kích thước Việt Nam

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp

45.069.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Brother PDM 01

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 3 năm

Kích thước 1250*920*2100mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp

43.323.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Brother PDM 02

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 3 năm

Kích thước 900 x 900 x 2100 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp

49.522.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Brother PDM 03

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 3 năm

Kích thước 1200 x 850 x 2100 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp

44.044.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Brother PDM 04

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 3 năm

Kích thước 1000 x 1000 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp

70.000.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Brother PDM 05

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 1700 x 850 x 2100 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp

57.768.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Brother PDM 06

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 3 năm

Kích thước 1500 x 1500 x 2100 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp

61.099.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Brother PDM 08

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước 1500 x 850 x 2100 mm

Bảo hành 36 tháng

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

38.925.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi EuroKing EU 8601

Xuất xứ Malaysia

Kích thước 950x950x2120 mm

Bảo hành 3 năm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

72.263.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Euroking EU-8824

Xuất xứ Malaysia

Kích thước 1500x1500x2200 mm

Bảo hành 3 năm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

69.711.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Brother PDM 09

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 3 năm

Kích thước 1700x900x2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

52.767.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Brother PDM 10

Bảo hành 3 năm

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước 1200x1200x2100 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

 

96.780.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Daros HT-7012

Xuất xứ Chính hãng

Kích thước 900x900x2200 mm

Bảo hành 5 năm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấpĐại lý nam anh cung cấp bồn tắm nam anh nhập khẩu chính hãng tại Hà Nội, Chuyên cung cấp các dòng sản phẩm thiết bị như Phòng xông hơi cao cấp đầy đủ mẫu mã, và các dòng sản phẩm Máy xông hơi chính hãng. Liên hệ ngay để được mua bồn tắm nằm chính hãng và phòng tắm xông hơi cao cấp. Hoặc để được tìm hiểu chi tiết các kiến thức bồn, phòng tắm tư vấn bởi chuyên gia. Tham khảo : Tại đây